ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ МАЛИНИ

 

Аналіз економічної ефективності вирощування малини, необхідно проводити із врахуванням  специфіки вирощування даної культури. Адже це - багаторічні насадження (період плодоношення 8-10 років),  які вимагають значних витрат на закладання,  вступають в плодоношення на 2-й рік, потребують довгострокових капіталовкладень.

Враховуючи ці особливості, вирощування малини  вимагає довгострокового стратегічного планування, знання та ретельного дотримання технологій.

Економічна ефективність показує кінцевий результат від використання усіх виробничих ресурсів і визначається порівнянням одержаних результатів і витрат виробничих ресурсів. Ефективність виробництва є тією узагальнюючою економічною категорією, якісна ознака якої відображується у результативності використання засобів виробництва і праці. У нашому випадку – це одержання максимального обсягу продукції з 1 га зайнятої площі  найменшими витратами ресурсів і праці.

Для характеристики рівня економічної ефективності вирощування малини використовують систему таких показників:

- урожайність;

- собівартість 1 т продукції;

- прибуток в розрахунку на 1 га плодоносної площі;

- рівень рентабельності.

Для того, щоб проаналізувати економічну ефективність вирощування малини необхідно провести аналіз постійних та змінних витрат на виробництво.

Змінні витрати – виробничі витрати, обсяг яких змінюється залежно від зміни обсягів виробництва продукції.

Постійні витрати – витрати матеріальних і трудових ресурсів на виробництво продукції (робіт, послуг), що не залежать від обсягу виробництва продукції, а зумовлені лише виробничою інфраструктурою та організацією виробництва.

Собівартість продукції – це витрати господарства пов’язані із виробництвом продукції. Структура витрат на виробництво плодів та ягід, залежно від спеціалізації господарства, неоднакова. Відповідно, і собівартість одиниці продукції у кожного господарства буде різною.

До виробничої собівартості включаються прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, загальновиробничі витрати.

Схема 1. Розподіл витрат господарства за категоріями

Рентабельність характеризує економічну ефективність виробництва, за якої підприємство за рахунок грошової виручки від реалізації продукції повністю відшкодовує свої витрати на її виробництво та одержує прибуток. Рентабельнiсть - це вiдносний показник ефективностi роботи пiдприємства, котрий у загальнiй формi обчислюється як вiдношення прибутку до витрат.

Розглянемо економічну ефективність 2-х технологій вирощування малини:

1) вирощування малини літніх сортів;

2) вирощування ремонтантної малини на осінній урожай.

При закладанні насаджень малини літніх сортів, 76% складуть витрати на придбання садивного матеріалу, 6,5% - затрати на оплату праці. Наступного року близько половини затрат по догляду за насадженнями становитимуть затрати на придбання  системи краплинного зрошення, 21,5%- витрати на оплату праці, 6,7% - на засоби захисту, 5,8% - мінеральні добрива.  Після вступу насаджень у повне плодоношення структура витрат дещо зміниться: 65% усіх понесених витрат складатимуть витрати на оплату праці (з них – 73% - витрати на збір продукції), 5-6% припадатиме на витрати для придбання засобів захисту,  близько 6% на паливно-мастильні матеріали тощо.

При вирощуванні малини літніх сортів, перші надходження коштів господарство отримає вже на 3-й рік (урожайність – 3 т/га). При проведенні розрахунків передбачалося, що 20% продукції реалізовуватиметься на свіжий ринок, 80% - на переробку.

Протягом усього періоду вирощування насаджень малини літніх сортів, середня собівартість 1 кг. малини складе 4,1 грн., середній рівень рентабельності – 35,6 %. Період окупності складатиме 3,9 років. При виході насаджень малини на повне плодоношення (8 т/га), щорічний прибуток становитиме  19,5 тис. грн./га.

Що стосується вирощування ремонтантної малини на осінній урожай, то в структурі затрат у рік закладання насаджень, витрати на садивний матеріал становитимуть 82%.

На другий рік значну частку у витратах (близько 38%) складають витрати на систему краплинного зрошення; приблизно по 8% на засоби захисту рослин, дизельне паливо, 10% - на інші матеріали. Після вступу насаджень у повне плодоношення (8 т/га), 62% витрат становитимуть витрати на оплату праці (із них 92% - витрати на збирання продукції), витрати на придбання засобів захисту та ПММ будуть на рівні 13-14%, мінеральних добрив – 3%.

При вирощуванні малини ремонтантних сортів на осінній урожай, перші надходження коштів господарство отримає вже на 2-й рік (урожайність – 1 т/га).

Протягом усього періоду вирощування насаджень малини ремонтантних сортів, середня собівартість 1 кг. малини складе 3,38 грн., середній рівень рентабельності – 65,9 %. Період окупності складатиме 3,3 років. При виході насаджень малини на повне плодоношення (8 т/га), планується щорічний прибуток на рівні 23,7 тис. грн./га.

Як бачимо, малина ремонтантних сортів раніше вступає в плодоношення, має нижчу, порівняно із «літньою» собівартість та коротший період окупності, дає можливість отримати  вищий прибуток з 1 га.

Попит на малину як на ринку свіжої продукції, так на ринку переробки продовжує зростати. Як наслідок, ціни на малину залишатимуться порівняно високими. Це обумовлює високу прибутковість виробництва, що створює сприятливі умови для інвестицій у плодово-ягідне виробництва та вирощування малини зокрема.

Всі наведені розрахунки мають орієнтовний характер – норми виробітку та витрат палива можуть коригуватися специфічними умовами господарства, зокрема ґрунтовими умовами, наявною технікою,  рівнем управління виробництвом.

 Примітки:

* При проведенні розрахунку використовувалися  ціни виробничих ресурсів на момент підготовки даної публікації – вони  змінюватимуться в залежності від ринкових умов.

* Усі комерційні назви препаратів для хімічного захисту насаджень від шкідників, хвороб та бур’янів, зазначені у технологічних картах з інформативно-аналітичною метою.

* Застосування препаратів, норми їх внесення та максимальна кількість обробок, мають узгоджуватися із офіційним регуляторним законодавством України по застосуванню засобів захисту при вирощуванні сільськогосподарських культур.

* Вартість трудових ресурсів розрахована на основі тарифної сітки, яка коригується у відповідності до законодавчо визначеного мінімального рівня заробітної плати. Нарахування на заробітну плату у розрахунках складають 17,5 % (передбачається, що суб’єкт господарювання є платником фіксованого сільськогосподарського податку).

* Величина постійних витрат залежить від умов того чи іншого господарства та інших специфічних факторів виробництва і тому не може бути представлена в даній публікації. Так при проведенні розрахунку економічної ефективності вирощування малини на площі 1 га не бралися до уваги затрати на охорону насаджень, огородження тощо, оскільки в умовах реального господарства ці витрати розподілятимуться на всю зайняту площу.

 

АВТОРИ:

Босий Олег Володимирович

Дмитраш Ніна Іванівна

Чепернатий Євгеній Володимирович

Поперечна Олена В'ячеславівна

Суниця садова

Малина

Ожина

Чорниця садова (лохина)

Смородина

Агрус

Жимолость

Журавлина

Кісточкові (черешня, вишня, слива)

Липень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Консоль налагодження Joomla!

Сесія

Інформація облікового запису

Використання пам'яті

Запити до бази даних