Вимоги до якості продукції

Плоди малини свіжої за якісними показниками повинні відповідати вимогам ГСТУ 46.067-2003 (Малина свіжа. Технічні умови, 2003). Цей стандарт поширюється на ягоди свіжої малини, що заготовляються, закуповуються і реалізуються для використання в свіжому вигляді і для переробки. Ягоди малини ділять на три категорії: вищий, перший та другий сорти.

Плоди малини, які зібрані без плодоложа, але за якісними показниками відповідають вимогам цього стандарту, допускається для реалізації в торговій мережі у місцях заготівель у день збирання або для промислової переробки.

Правила приймання плодів малини

Здавання-приймання плодів малини проводять партіями. Партією вважається будь-яка кількість свіжих плодів малини одного помологічного сорту, одного терміну збирання, зібрана в однорідну тару, яка підлягає одночасному прийманню та оформленню одним документом про якість із зазначенням:

- номера документа і дати його видачі;

- найменування та адреси виробника продукції;

- найменування та адреси організації-відправника;

- найменування та адреси організації-одержувача;

- найменування продукції;

- помологічного сорту;

- дати збирання;

- кількості місць, маси брутто і нетто в кілограмах;

- середньої маси одиниці порожньої тари в кілограмах;

- дати пакування і відвантаження;

- тривалості транспортування, годин;

- номера транспортного засобу;

- дати останньої обробки отрутохімікатами та їх найменування;

- посади і прізвища особи, відповідальної за якість;

- назви цього стандарту.

Кожна партія плодів малини повинна проходити приймально-здавальні випробування за всіма показниками цього стандарту. Кожну одиницю пакування малини необхідно оглянути для встановлення однорідності плодів за ступенем стиглості, стану пакування і маркування та відповідності транспортних засобів санітарним вимогам.

Для перевірки відповідності плодів малини вимогам стандарту з різних місць і шарів партії відбирають вибірку:

- з партії до 100 одиниць пакування – не менше трьох одиниць;

- з партії понад 100 одиниць пакування – додатково по одній одиниці пакування на кожні повні та неповні 50 одиниць.

З кожної відібраної у вибірку одиниці пакування плодів малини свіжої відбирають разові проби масою не менше 10% плодів. Разові проби об’єднують разом. Загальна маса середньої проби повинна бути не менше 1 кг.

Якщо цифрові значення показників якості плодів малини перевищують вказані у стандарті норми навіть по одному показнику, необхідно виконати повторні випробування подвійної кількості вибірки плодів, відібраної з тієї ж партії плодів малини свіжої.

Плоди малини, які надійшли в тарі з дефектами (поламана, з наявністю підтікання тощо), досліджуються окремо і результати їх аналізу поширюються тільки на ці одиниці пакування плодів малини свіжої.

При наявності в партії плодів малини свіжої дефектів, які перевищують встановлені вимоги, плоди малини для реалізації у торговій мережі не допускаються, а використовуються для промислової переробки за погодженням з виробником та одержувачем.

Методи контролю

Зовнішній вигляд і стан стиглості малини перевіряються органолептично, пакувальна тара та маркування – візуально. Середню пробу, відібрану у відповідності до стандарту, розміщують на рівній поверхні (скло, фанера, картон, пластик) і відбирають з неї плоди інших помологічних сортів, зібрані до настання знімальної стиглості, без плодоложа, ледь зім’яті і перестиглі, зважують їх окремо з точністю до 0,1 г на лабораторній вазі і визначають масову частку їх у партії. Отримані результати визначають у відсотках і поширюють на всю партію.

Залишкові кількості отрутохімікатів визначають у відповідності до ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001

Пакування та маркування

Тара для пакування плодів малини повинна бути чистою, сухою, міцною, без сторонніх запахів, виготовленою у відповідності до діючої нормативно-технічної документації. Оптимальна ємкість тари для реалізації плодів малини в торговій мережі – до 1 кг. При використанні плодів малини для промислової переробки допускається використання тари ємкістю до 3 кг.

Не допускається вистилання тари папером і наповнення її вище рівня країв. Поверхня плодів малини, підготовлених до пакування, не повинна мати надлишкової вологи. Транспортне маркування повинно містити:

- назву і адресу відправника;

- назву і адресу одержувача;

- маніпуляційні знаки або попереджувальні написи;

- найменування продукції;

- номер посвідчення про якість;

- масу брутто і нетто в кілограмах;

- дату збору плодів;

- позначення цього стандарту.

 

АВТОРИ:

Босий Олег Володимирович

Дмитраш Ніна Іванівна

Чепернатий Євгеній Володимирович

Поперечна Олена В'ячеславівна

Суниця садова

Малина

Ожина

Чорниця садова (лохина)

Смородина

Агрус

Жимолость

Журавлина

Кісточкові (черешня, вишня, слива)

?>